Program Literárnokritickej reflexie sl. literatúry 2019/2020
glosy

 

program vedeckého seminára

Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2019/2020

Ústav slovenskej literatúry SAV, Dúbravská cesta 9 v Bratislave

3. september 2020 (štvrtok)

 

10:00 hod. – otvorenie seminára

 

10:10 – 11:00 hod.

Mgr. Tamara Janecová, PhD., Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Podoby sociálnej tematiky vo vybraných prózach z roku 2019 (Sabuchová, Madro, Kucbelová, Mojžišová, Holinová)

 

Doc. Mgr. Vladimír Barborík, CSc., Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislave

Od exkluzivity k banalite (M. Modrovich: Rozhovor s členkou kultu)

 

Mgr. Martina Buzinkaiová, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

K poetike próz Víťa Staviarskeho

 

11:00 – 11:10 hod. – prestávka

 

11:10 – 12:15 hod.

Mgr. Daniel Domorák, PhD., Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislave

Ostatné konce sveta (Fytopaleontológia P. Šuleja, Veľká budúcnosť E. Šimšíka a Modus Vivendi Z. Mojžišovej)

 

Mgr. Radoslav Passia, Ph.D., Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislave

Tri reportážne knihy z r. 2019/2020 (A. Bán, T. Forró, E. Gindl)

 

Mgr. Karol, Csiba, PhD., Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislave

Poznámky k čítaniu kníh Petra Macsovszkého Breviár pre posledných psychológov a Čínske kino

 

Mgr. Pavel Matejovič, PhD., Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislave

Karikova Generácia – spoločenská próza ako populárna literatúra

 

12:15 – 13:00 hod. – diskusia, prestávka

 

13:00 – 14:20 hod.

Mgr. Michal Jareš, Ph.D., Ústav pro českou literaturu AV ČR v Prahe

Eva Luka: Jazver

 

Mgr. Veronika Rácová, PhD., Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

K zbierke Márie Ferenčuhovej Černozem

 

Mgr. Ivana Hostová, PhD., Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

Naďalej váhavo, naďalej skúmavo (A. Hablák: Bahnokrvný)

 

Mgr. Viliam Nádaskay, Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislave

Poznámky k zbierke Ivony Pekárkovej Lepšia verzia seba

 

Mgr. Ľubica Schmarcová, PhD., Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislave

Nepýtajte sa, čo môže neurónová sieť urobiť pre poéziu... (Liza Gennart: Výsledky vzniku)

 

14:20 hod. – diskusia, záver podujatia, občerstvenie

 

Publikované: 09/01/2020