Redakcia
Julio Cortázar (1914 – 1984 – 2024) I.

Výročné spomínania majú často punc oficiality a povinnosti: pripomenieme si, lebo sa to patrí, a do ďalšieho jubilea sa môžeme venovať niečomu inému. Okrúhle jubileá – stodesať rokov od narodenia (26. 8. 1914) a štyridsať rokov od smrti (12. 2. 1984) – by mali byť v prípade argentínskeho spisovateľa Julia Cortázara a ankety, ktorú sme mu venovali, iba podnetom na rozhovor o autorovi, ktorý bol a možno ešte je pre čitateľov a literatúru – aj literatúru slovenskú – podstatný. 

V úvodnej časti ankety spomína Ivana Dobrakovová.

02/12/2024 - 10:19
Viliam Nádaskay
„Viem si predstaviť tráviť čas aj lepšie.“
Rozhovor s vydavateľom a spisovateľom Petrom Šulejom pri príležitosti tridsiateho výročia založenia vydavateľstva Drewo a srd
Rozhovory

Peter Šulej (1967) je básnik a prozaik, šéfredaktor štvrťročníka o umení Vlna a majiteľ vydavateľstva Drewo a srd, ktoré si pripomína tridsiaty rok svojej existencie. Za ten čas sa stalo stabilnou značkou predovšetkým pôvodnej slovenskej poézie, vydáva tiež prózu, prekladovú literatúru, drámu a odbornú literatúru. Nasledujúci rozhovor sa venuje práve role vydavateľa v čase od 90. rokov do súčasnosti, ako aj rôznym iným aktivitám spojených s vydavateľstvom Drewo a srd a časopisom Vlna.

02/05/2024 - 10:14
Eva Palkovičová
Dojemne a dusivo v posteli s kvietkami
Ivana Gibová: Babička. Bratislava: OZ Vlna / Drewo a srd, 2023
recenzie

Kniha spája najkrajnejšie emócie, najbolestivejšie zážitky, no pritom nie je patetická. Sebairónia rozprávačky vyvažuje jej sebaľútosť, jej egocentrizmus slúži zároveň ako ďalekohľad, ktorým v detailoch vnímame jej široké okolie. V okamihu rozprávania sa zase koncentruje celý jej doterajší život a spolu s ním tridsať dramatických rokov v dejinách malého mesta a štátu. Vďaka tomu, že rozprávačkina pozornosť sa drží konkrétnych predmetov, všedných situácií a príhod, prúd jej rozprávania so sebou strhne všetko minulé aj prítomné, čo presahuje intímny a rodinný kruh.

01/12/2024 - 14:00
Andrea Nemcová
Napísané v papučiach číslo štyridsať
Ivana Gibová: Babička. Bratislava: OZ Vlna / Drewo a srd, 2023
recenzie

Gibová rozhodne nepatrí k autorom prísnej miery, no v jej knihách aj v tomto smere prevláda akási kostrbatá harmónia. Inak to nie je ani v Babičke. Enumerácia nekonečných tragédií  stvárnených cez estetiku škaredosti môže čitateľa začať po istom čase unavovať. K životu ho však preberú už spomenuté, striedmo dávkované momenty uvoľnenia. Dá sa teda hovoriť o miere, ale ako to už u Gibovej býva, obrátenej naruby. 

01/12/2024 - 13:56
Magdalena Bystrzak
Na nejakej úrovni som to asi pochopila
Michaela Rosová: Dar. Bratislava: Ikar, 2023
recenzie

Dar mimoriadne naliehavo niečo komunikuje, občas pôsobí ako „škatuľa plná temnoty a apológia ľudskej zraniteľnosti. Je to citová nálož, myšlienkový experiment a literárne rozhodne pozoruhodná próza. Rosová sa oddáva nielen intelektuálnym špekuláciám, ale aj milému lyrizmu a svojráznemu psychologizmu. Domnievam sa, že okrem literatúry by jej to žiadne médium neumožnilo.

12/30/2023 - 11:24
Zuzana Čížiková
Čierny život z červenej knižnice
Alica Cárska: Na kolenách. Bratislava: Brak, 2022
recenzie

V románe dominuje ženská skúsenosť v konfrontácii s neideálnym svetom spoločenskej periférie, nefunkčných vzťahov a demýtizovaného materstva. Protagonistkou a rozprávačkou románu je Alica (Alicka), pričom nejde o jediný signál autobiografického písania. Ďalšími sú tematizácia osobného života, priama narácia, retrospektíva či denníková forma. Osobný rozmer diela je však potláčaný povrchným a prvoplánovým referovaním o prežitom bez presvedčivejšieho ponoru do hlavnej postavy. 

12/11/2023 - 10:19
Peter Darovec
Od seba a k sebe
K prózam Michaely Rosovej Nepokojní spáči (Bratislava: Artforum, 2022) a Pavla Rankova Klinika (Levice: KK Bagala, 2022)
recenzie

Samozrejme, keď dvaja robia to isté, nie je to isté. Najmä keď sú tí dvaja natoľko rozliční. Ak Rankov najskôr zdanlivo ponúka ďalšiu verziu neosobného príbehu, aby sa napokon priblížil sám k sebe prekvapujúco, ba až nebezpečne blízko, tak Rosová sa vo svojich poviedkach najprv pokúsila vzdialiť sa od seba, aby napokon chtiac-nechtiac utiekla naspäť k sebe.

12/01/2023 - 08:52
Magdalena Bystrzak
Budíček posunutý dozadu
Albert Marenčin: Kto som. Zápisky – myšlienky – úvahy. 1973 – 1996. Bratislava: Marenčin PT, 2022
recenzie

Ide o kverulantský únik zo sveta? Pochybujem. Marenčin dokázal analyzovať systémové podmienky fungovania reality, v ktorej sa ako jednotlivec ocitol, a preto videl viac než, povedzme, vlastný papier a hrot ceruzky, ktorú práve držal v ruke. Zdrojom tejto schopnosti bola jeho ľavicová vnímavosť. Takéto prepojenie osobného a spoločenského charakterizovalo mentálnu výbavu istej časti ľavicových avantgardných slovenských intelektuálov už medzivojnových čias.

10/27/2023 - 10:23
Ivana Hostová
Ultramaratónska estetika
Derek Rebro: Nežnosť rozkladu. Levoča: Modrý Peter, 2022
recenzie

Pointa prichádza na začiatku textu, aby sme sa mohli sústrediť na jeho nudný priebeh, vychutnať si detaily, formálne atribúty a obsahové nuansy. Nežnosť rozkladu nepovažujem za esteticky hodnotnú básnickú zbierku. Napriek tomu som si pri jej čítaní dokázala urobiť niekoľko strán poznámok, podchvíľou i do knihy. Z toho mi vyplývajú dve veci: kniha dokáže inšpirovať a ja, v prípade, že som motivovaná, dokážem byť inšpirovaná aj textom, ktorý ma esteticky nevzrušuje, nehladí, neobjíma, neprevráva ku mne medovým hlasom, nevyráža mi dych.

10/12/2023 - 10:59
Vladimír Barborík
Juhászov Petőfi, Petőfiho Juhász
Jakub Juhász: PS. Praha: Rubato, 2022
recenzie

„Umelectvo“ ako životnú formu stvárňuje Juhász v jeho aktuálnej ambivalencii, s rizikami, ktoré prináša. Samotný spoločenský status umelca je stále neurčitejší a pochybnejší, benefity poskytované dotovanou kultúrou neisté, zrejmé je napätie medzi perspektívou insiderov a tým, ako ich vnímajú ľudia zvonku. Tu je kľúčovým problém publika a schopnosť či neschopnosť vyjsť zo začarovaného kruhu klaky, v ktorom si tvorcovia vzájomne konzumujú vlastnú produkciu. 

08/14/2023 - 11:05
Radoslav Passia
O knihe hrubšej než článok malíčka a tenšej ako článok palca spisovateľa Juhásza
Jakub Juhász: PS. Praha: Rubato, 2022
recenzie

Próza empaticky číta priestor, pokúša sa o rekonštrukciu minulého času (osobného aj dejinného) zo stôp stále prítomných na tvári súčasnej krajiny. No kniha PS, ktorá sa neraz blysne vydarenými formuláciami a celými pasážami, vyvoláva svojou celkovou nedourčenosťou aj pochybnosti. Dôvodom je málo nosný konceptuálny rámec, ako aj slabšie rozvinutý vzťah exponovanej kategórie priestoru k iným významovým a výstavbovým plánom prózy.

08/08/2023 - 08:24
Martin Makara
Muž: definovateľný pre seba, nie však osebe
Ester Weissová-Fekete: Muž. Bratislava: Artforum, 2022
recenzie

Ide tu o mužov? Áno, ale nie o všetkých, pretože sú aj iní muži – deduškovia, spravodliví, samovrahovia a ďalší, ktorých si Weissová-Fekete vybrala pre názvy svojich kapitol. Neuplatňuje tu systémový prístup, mužov kategorizuje na základe črty, ktorá zdanlivo zjednocuje podobné skúsenosti s nimi, rovnako však môže byť úplne náhodná. A najskôr tu ani o nijakú kategorizáciu nejde a všetky tie množné čísla sú len plurálmi majestátu, ktorým rozprávačka žartuje na úkor konkrétnych mužov zo svojho života.

07/14/2023 - 08:37