Vladimír Barborík
Anketa Tri desaťročia slovenskej literatúry (1989 – 2019)
Bilancia

Od marca tohto roku sme na stránkach Plav-u postupne publikovali odpovede na otázky bilančnej ankety Tri desaťročia slovenskej literatúry (1989 – 2019), začiatkom novembra sme ju uverejnením posledného (šiesteho) bloku odpovedí uzavreli. Redakcia oslovila 139 spisovateľov, literárnych kritikov, literárnych vedcov, slovakistov, prekladateľov a vydavateľov, ale aj ďalších účastníkov domáceho literárneho života, ako prvých niektorých účastníkov spomenutej ankety Slovenských Pohľadov. Dostali a publikovali sme 42 odpovedí.

11/18/2019 - 13:45
Redakcia
Tri desaťročia slovenskej literatúry (1989 – 2019) VI.

Redakcia časopisu Platforma (plav.sk) pri príležitosti nadchádzajúceho okrúhleho výročia Novembra 1989 pripravila anketu venovanú najvýraznejším dielam, ktoré vznikli v slovenskej literatúre v uplynulých tridsiatich rokoch. V poslednom vydaní ankety z oslovených príslušníkov a príslušníčiek mladšej generácie odpovedajú Matúš Mikšík, Derek Rebro, Michal Tallo, Eva Tomkuliaková, Eva Urbanová a Dominik Želinský.

11/07/2019 - 11:06
Redakcia
Tri desaťročia slovenskej literatúry (1989 – 2019) V.

Redakcia časopisu Platforma (plav.sk) pri príležitosti nadchádzajúceho okrúhleho výročia Novembra 1989 pripravila anketu venovanú najvýraznejším dielam, ktoré vznikli v slovenskej literatúre v uplynulých tridsiatich rokoch. Z oslovených príslušníkov a príslušníčiek mladšej generácie odpovedajú Ivana Dobrakovová, Tomáš Hučko, Michal Hvorecký, Marianna Koliová, Katarína Kucbelová a Matej Masaryk.

09/16/2019 - 09:44
Redakcia
Tri desaťročia slovenskej literatúry (1989 – 2019) IV.

Redakcia časopisu Platforma (plav.sk) pri príležitosti nadchádzajúceho okrúhleho výročia Novembra 1989 pripravila anketu venovanú najvýraznejším dielam, ktoré vznikli v slovenskej literatúre v uplynulých tridsiatich rokoch. Z ďalších oslovených príslušníkov a príslušníčiek strednej generácie odpovedajú Uršuľa Kovalyk, Peter Macsovszky, Pavel Matejovič, Peter Michalovič, Jozef Dado Nagy, Jana Pátková, Veronika Rácová, Vanda Rozenbergová, Ivica Ruttkayová, Jaroslav Šrank a Peter Šulej.

06/24/2019 - 15:35
Redakcia
Tri desaťročia slovenskej literatúry (1989 – 2019) III.

Redakcia časopisu Platforma (plav.sk) pri príležitosti nadchádzajúceho okrúhleho výročia Novembra 1989 pripravila anketu venovanú najvýraznejším dielam, ktoré vznikli v slovenskej literatúre v uplynulých tridsiatich rokoch. V pokračovaní ankety, v ktorej boli oslovení príslušníci strednej generácie, odpovedajú Balla, Peter Darovec, Ingrid Hrubaničová a Iris Kopcsayová.

05/24/2019 - 12:34