Radoslav Passia
Na úvod
glosy

Internetový časopis Platforma vznikol v lete 2016 a po krátkom rozbehu začne v jeseni fungovať v štandardnom režime. Ide o jednu z hlavných aktivít občianskeho združenia Platforma pre literatúru a výskum. Svoje pôsobenie mienime postupne rozširovať aj na organizovanie kultúrnych a odborných podujatí, vydávanie kníh a ďalšie činnosti súvisiace s literatúrou, umením a humanitnými vedami. Náplňou časopisu bude predovšetkým kritická reflexia aktuálneho diania v literatúre, umení, kultúre a v humanitných vedách, základným cieľom je prehlbovanie a kultivovanie nielen úzko odbornej, ale aj spoločenskej diskusie o týchto témach.

Nemienime nahrádzať prácu početných literárnych a umeleckých časopisov na Slovensku, skôr ju chceme neformálne dopĺňať. Pokiaľ ide o kvantitu, ponúkneme menej článkov, ktoré by však mali mať viac problémový, kritický, konštruktívnu diskusiu rozvíjajúci charakter. Časopis nebude mať podobu uzavretých samostatných čísel, aktualizujeme ho priebežne. Tento web prirodzene bude aj základným informačným zdrojom o aktivitách občianskeho združenia Platforma pre literatúru a výskum a jeho jednotlivých členov.  

Projekt Platforma sme postavili na dobrovoľníckej báze a v tejto chvíli nie je financovaný zo štátnych alebo iných verejných zdrojov.

Publikované: 07/28/2016