Ján Štrasser
Nad zbierkou Jána Buzássyho Nábrežie
glosy

Buzássy Ján, Chalupa Peter a Vilikovský Pavel urobili peknú knihu.

Ján Buzássy v nej potvrdzuje to, čo stojí v záhlaví našej knihy rozhovorov – Byť svoj.

Ján Buzássy je svoj od chvíle, čo ho poznám, ba určite dlhšie, lebo keď som ho spoznal, mal som devätnásť, a on už či až tridsať. Bol mladý básnik, vtedy boli všetci dobrí básnici mladí.

V čase, keď Ján Buzássy vstupoval do slovenskej lyriky, nebolo také jednoduché byť svoj. Okolo neho bolo dosť dobrých básnikov, z ktorých každý chcel, aby Buzássy bol ako on. Buzássy si vzal od nich to, čo potreboval. Aby mohol byť svoj.

V posledných rokoch Ján Buzássy píše viazané básne, ktoré majú dve strofy a osem veršov. Žáner podobný rispetu, ale nie je to rispet. Je to „Buzássyho strofa“. Zvolil si ju, lebo v nej je svoj. Menej veršov by bolo málo, viac by bolo veľa.

Janko, prosím ťa, buď ešte dlho svoj. V živote i v poézii.

 

Prečítané 7. júna 2017 pri prezentácii zbierky básní Jána Buzássyho Nábrežie v Letnej čitárni U červeného raka v Bratislave.

Publikované: 06/08/2017