(red.)
1. Medzinárodné sympózium literárnovednej slovakistiky
tlačová správa
glosy

V dňoch 20. až 24. novembra 2017 sa v Malom kongresovom centre SAV na Štefánikovej ul. v Bratislave uskutoční 1. Medzinárodné sympózium literárnovednej slovakistiky (ďalej len Sympózium), ktoré usporiadajú Ústav slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied v Bratislave a občianske združenie Platforma pre literatúru a výskum v spolupráci s ďalšími partnermi.
Cieľom tohto projektu je vytvoriť priestor na stretnutie medzinárodnej odbornej komunity, ktorá sa zaujíma o slovenskú literatúru v užšom literárnovednom, ako aj v širšom interdisciplinárnom a komparatívnom rámci.
Hlavným podujatím Sympózia bude vedecká konferencia Minulosť, súčasnosť a perspektívy literárnovednej slovakistiky doma a vo svete, ktorá sa uskutoční v stredu 22. novembra 2017. Okrem tejto konferencie budú súčasťou Sympózia aj ďalšie vedecké, odborné a popularizačné podujatia, o ktorých Vás budeme priebežne informovať. Hlavnú konferenciu Sympózia vnímame aj ako možnosť vrátiť sa k dôležitým udalostiam, osobnostiam a problémom v dejinách tejto vedeckej disciplíny.
Okrem nej usporiadame ďalšie, sprievodné vedecké konferencie a semináre, ktoré zohľadňujú niektoré aktuálne výskumné témy Ústavu slovenskej literatúry SAV:
1.      Poetika textu a poetika udalosti v slovenskej literatúre po roku 1945 (pondelok 20. 11. 2017)
2.      Kázne a reči (utorok 21. 11. 2017)
3.      Idyla a jej transformácie v literatúre  19. storočia (štvrtok 23. 11. 2017)
4.      Spisovateľ a jeho sociálna rola (piatok 24. 11. 2017).

Vedeckú konferenciu Minulosť, súčasnosť a perspektívy literárnovednej slovakistiky doma a vo svete  orientujeme predovšetkým na tieto témy:
- medzinárodné inšpirácie slovenskej literárnej vedy v 20. storočí
- inštitucionálny výskum slovenskej literatúry, historické peripetie literárnej vedy na pôde SAVU a SAV a na ďalších neuniverzitných pracoviskách
- dejiny literárnej vedy na slovenských univerzitách
- slovenská literatúra a literárna veda v česko-slovenskom kontexte
- výskum slovenskej literatúry a kultúry na zahraničných pracoviskách (minulosť, súčasný stav a perspektívy)
- významné osobnosti literárnovednej slovakistiky na Slovensku a v zahraničí.

Na jednotlivých podujatiach Sympózia vystúpi viac ako 60 účastníkov z 10 krajín (Česko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Ukrajina, USA). Záštitu nad Sympóziom prevzal predseda SAV Prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. Z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia. Autorom loga podujatia je grafický dizajnér Peter Javorík.
Ďalšie informácie získate na emailovej adrese sympozium2017@gmail.com.

Publikované: 10/20/2017