Radoslav Passia
Literárny fond bez odvodov a na rázcestí
glosy

Podporu umenia a umeleckých povolaní má na Slovensku v popise práce niekoľko organizácií. V oblasti literatúry sú to najmä: LITA, ktorá sa venuje ochrane autorských práv; Fond na podporu umenia (FPU) má rozvetvenú štruktúru programov dotujúcich rôznorodé literárne aktivity; Literárne informačné centrum (LIC) rozvíja dokumentačnú, edičnú a propagačnú činnosť s dôrazom na podporu slovenskej literatúry v zahraničí a Literárny fond (LF) podporuje tvorivú činnosť vo viacerých oblastiach, okrem iných aj slovesnej. Ak tieto aktivity neviete jednoznačne odlíšiť, chyba nie je vo vašom prijímači. Zameranie spomenutých organizácií sa čiastočne prekrýva, čo nemusí byť vždy na škodu, no otvára to aj otázky o ich efektivite, keďže všetky čerpajú prostriedky na svoju prevádzku z verejných zdrojov alebo priamo od umelcov. Po vypuknutí koronakrízy sa týmto subjektom venuje zvýšená pozornosť, pod drobnohľadom zainteresovaných je ich operatívnosť, inovatívnosť a otvorenosť.

LITA spustila program #kolegiaLITA, v jeho rámci podporuje najviac postihnutých autorov a autorky. FPU okrem uľahčenia administratívy a posunu niektorých termínov vyhlásil aj mimoriadnu výzvu, na ktorú mohlo reagovať široké spektrum žiadateľov. LIC spustil kanál LIC_online na Youtube, podcasty o slovenskej literatúre v angličtine a nemčine alebo transformoval nateraz nepoužiteľný program rezidencií pre zahraničných prekladateľov Trojica Air v Banskej Štiavnici na program pre domácich autorov. To všetko sa dialo v marci a apríli 2020. LF umiestnil na začiatku marca na svoju internetovú stránku oznam o obmedzení činnosti inštitúcie a znovu sa ozval až začiatkom mája, keď vyhlásil výzvu na jednorazové sociálne podpory pre žiadateľov s príjmami len z tvorivej činnosti.

O Literárnom fonde, ktorý je za kvalitu a transparentnosť svojej činnosti kritizovaný dlhodobo, sme však teraz po dlhom čase počuli aj v médiách, keď sa riaditeľ LF Ladislav Szerdahély ohradil proti nekomunikácii zo strany Ministerstva kultúry SR. To totiž ohlásilo, že v rámci pomoci kultúrnej sfére ruší v tomto roku povinné odvody do umeleckých fondov.[1]

Zdobrovoľnenie dvojpercentných odvodov na základe novely zákona[2] je zo strany ministerstva nejasný krok, ktorý priamo umelcom pomôže len symbolicky, pričom dlhodobo zle komunikujúci LF tu oprávnene poukazuje na chýbajúcu komunikáciu. O takýchto kľúčových zásahoch do činnosti sa žiadna inštitúcia nemôže dozvedať ex post alebo z médií.

Problém je, že samoregulačné mechanizmy fondu zjavne nefungujú. L. Szerdahély je vo svojej riaditeľskej funkcii od roku 1984 (!), čo je iste európsky unikát, a spolu s Radou fondu[3] mieni ďalej hrať hru, že s jeho organizáciou je všetko v poriadku. Na ťahu už teda nie je LF – mal na reformu znútra pár desaťročí a nič. Teraz by mali nasledovať jasné kroky ministerstva kultúry a zmena zákona o umeleckých fondoch. Ozývajú sa aj výzvy na zrušenie LF, no sú predčasné, najprv si treba ujasniť, kto a v akej miere jeho agendu v budúcnosti prevezme. Nejde tu podľa mňa o zmysluplnosť samotných aktivít, ale o ich nedostatočnú kvalitu, kontrolu a efektívnosť.

Odvody sú zásadným zdrojom príjmov fondu, bez nich je jeho ďalšia existencia ohrozená. Nevieme však, čo má nasledovať po tomto zrušení, nevieme ani, či to už tuší samotné ministerstvo. Vykryje veľkú stratu príjmov LF v roku 2020 dotáciou? A čo bude potom? Zruší sa LF takpovediac bez náhrady alebo jeho činnosť prevezme iná organizácia? Zlúčia sa existujúce umelecké fondy (existuje ešte výtvarný a hudobný) do jedného? Alebo sa LF zreformuje a zmení na modernú, personálne menšiu a aktívnejšiu organizáciu zameranú napríklad na poskytovanie umeleckých štipendií a rezidencií, aby sme zmysluplne využili domy spisovateľov v Piešťanoch a Tatrách? To sú všetko relevantné možnosti.

Vlastne len jedna alternatíva sa v tejto chvíli zdá byť neudržateľná: Že by sa po 31. decembri 2020, dokedy platia prechodné ustanovenia zákona o umeleckých fondoch, vrátilo všetko späť do starých koľají.

 

(Radoslav Passia pôsobí v Ústave slovenskej literaúry SAV.)

 


[1] Pozri na: https://dennikn.sk/1893427/pomoc-pre-kulturu-umelcom-docasne-odpustia-po...

[2] Pozri znenie novely: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=478659

[3] http://litfond.sk/index.php/o_fonde/rada_fondu/

Publikované: 05/18/2020